GEEN GARANTIE

Hoewel de website www.voetnoot.net (‘Website’) zorgvuldig wordt samengesteld, staat Voetnoot Advocatuur niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie, noch voor het actueel of niet verouderd zijn van de informatie, op de Website. Deze informatie bevat geen juridisch advies en is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Als u naar aanleiding van de informatie een beslissing wenst te nemen, adviseren wij u met ons contact op te nemen. U kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, indien u vragen heeft naar aanleiding van de informatie op onze  Website.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Voetnoot Advocatuur, haar opdrachtnemers en werknemers, voor schade als gevolg van ieder gebruik van de op onze Website gepubliceerde informatie - inclusief hyperlinks en achterliggende websites of bronnen - is uitdrukkelijk uitgesloten.

Hyperlinks
Op onze Website zijn hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Indien u dergelijke websites bezoekt, zijn de voorwaarden van de betreffende website van toepassing.Op het gebruik van de Website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd.

Wijzigingen
Voetnoot Advocatuur behoudt zich het recht voor haar Disclaimer te wijzigen. De wijzigingen worden op onze website bekend gemaakt. Daarom raden wij u aan onze Website deze pagina regelmatig te controleren. Indien u na wijzigingen gebruikt maakt van onze Website, gaat u akkoord met de gewijzigde Disclaimer.