Sociaal.

Voetnoot Advocatuur gaat voor rechtvaardigheid, redelijkheid, betrokkenheid en klanttevredenheid.
Inhoudelijk.

Voetnoot Advocatuur heeft een sterke inhoudelijke focus met (tot nu toe) uitstekende resultaten.
Communicatief.

Voetnoot Advocatuur stuurt op tempo, bereikbaarheid en vlotte communicatie.
Betaalbaar.

Kantoor biedt altijd de scherpste (vaste) prijsafspraken zonder verrassingen achteraf en werkt ook voor particulieren met minder vermogen.

Over kantoor.

Voetnoot Advocatuur is in 2020 opgericht door Ewout Jansen. Als advocaat specialiseert Ewout Jansen zich in het IE-recht, het ondernemingsrecht en het procesrecht. Bij de Hoge Raad en bij enkele Utrechtse advocatenkantoren (Wijn & Stael en LEAN LAWYERS) adviseerde Ewout over het algemeen verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, insolventie, huurrecht, auteursrecht/IE, arbeidsrecht, cassaties, mediarecht en de grensgebieden met het bestuursrecht. Ewout kan met veel zelfvertrouwen - vanuit een intern perspectief - adviseren over wat er (wel of niet) met een zaak gebeurt. Voetnoot Advocatuur wordt gehost door Advocatuur van Haren. Ewout verkreeg zijn doctoraal Nederlands Recht (leerpad informatierecht) bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) met een scriptie over ‘het stelen van grappen’ (cijfer: 9). Tussen 2004 en 2009 won Ewout 12 cabaretprijzen met het duo Ewout & Etienne. Hij stopte met het vertellen van grapjes voor geld om te adviseren bij de Hoge Raad als wetenschappelijk medewerker / gerechtsauditeur.

Tussen 2009 en 2016 schreef Ewout vooral ingewikkelde adviezen (conclusies) waarin analyses worden gemaakt van wetsgeschiedenis, literatuur en rechtspraak. Zo ontwikkelde hij niet alleen procesrechtelijke ervaring vanuit de cassatie-techniek, maar deed hij ook inhoudelijk specialistische kennis op van vrijwel alle deelgebieden van het civiele recht.  Ewout Jansen verzorgt comedy bij de Sunday Assembly in Amsterdam (De Balie) & Utrecht (Tivoli) en werkt mee aan de Snijtafel (ex VPRO/De Correspondent) van Kasper C. Jansen. Ewout is lid van het college van beroep van de Reclame Code Commissie en schrijft af en toe (Advocatie, NJB&Boek9).

In 2021 won Ewout de Plaatselijke Pleitwedstrijden van de Jonge Balie Midden-Nederland.

Voetnoot Advocatuur wordt regelmatig ondersteund door een klein team van zelfstandige juristen.

Visie.

"De benaming van kantoor is een knipoog naar mijn CV en de bescheiden opzet en omvang van de onderneming. Toch toont de naam ook zelfbewustheid en inhoud. Bij de Hoge Raad heb ik veel ervaring opgedaan met het correct onderbouwen van juridische standpunten aan de hand van jurisprudentie, literatuur en wetsgeschiedenis. Volgens mij is het juist vanwege deze inhoudelijke “theoretische” invalshoek dat ik in praktisch opzicht beschik over een uitstekende track record als het gaat om de procedures waar ik bij betrokken ben geweest. Ook heb ik regelmatig succesvol schikkingen weten te bereiken. De benaming is in de advocatuur eveneens onderscheidend, omdat het geen oubollige verwijzing betreft naar een sjiek klinkende achternaam uit vervlogen tijden, maar iets zegt over de visie van de onderneming. In de advocatuur wordt naar mijn smaak te makkelijk gepretendeerd dat “praktisch” in “eenvoudige oplossingen” met ondernemers moet worden “meegedacht”, terwijl advocaten in de eerste plaats hun eigen (huis)werk moeten doen. Bij een juridisch geschil kan het (juist) van belang zijn dat de beslissende rechtsbronnen in een vroege fase correct worden aangewezen. Dit kan immers eindeloze discussies voorkomen.

Er zijn gelukkig veel uitzonderingen, maar te vaak voldoet de onderbouwing van sommaties en processtukken niet aan de te stellen eisen. In de rechtspraak is men althans niet altijd even enthousiast over de mate van onderbouwing, die door (ervaren) advocaten wordt aangeleverd. Het onderbouwen van standpunten met correcte voetnoten, wordt in de advocatuur geassocieerd met jarenlang procederen of zelfs met nutteloze studeerkamergeleerdheid. Mijn ervaring is echter dat met name tijdens een onderhandeling het tijdig – kort en goed – aanwijzen van enkele vergelijkbare rechtszaken partijen terug aan tafel kan brengen. Wie in een geschil geconfronteerd wordt met een rechterlijke uitspraak, die gewezen is onder contextueel zeer vergelijkbare omstandigheden, waarin de rechter bijvoorbeeld een hoge vergoeding toekent, zal logischerwijs eerder een voorstel doen om de zaak te schikken dan wanneer een schreeuwerige niet-onderbouwde stelling wordt betrokken. Kantoor heeft bescheiden commerciële doelstellingen waardoor u voor een scherp tarief daadwerkelijk geholpen kan worden" (Zie: Mr. Magazine&Boek9).